Recursos i xarxa acadèmica

Published in Informació general

Els estudiants del MGP són estudiants de les tres universitats que participen en el màster. Per tant, tenen accés a tots els serveis que la UAB, la UB i la UPF ofereixen als seus estudiants –per exemple, les biblioteques.

 

Els professors/res d’aquest màster desenvolupen la seva activitat de recerca en diversos grups i institucions, com ara l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB , el Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB, l’Institut d’Economia de Barcelona de la UB, el Departament d’Economia Política i Hisenda Pública de la UB , el Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, el Centre de Recerca en Economia de la Salut de la UPF i l’Institut Català d’Avaluació de Poilítiques Públiques (Ivàlua).

 

En el seu recorregut, aquest màster ha contribuït al creixent interès per la millora de la gestió pública en el nostre entorn. La creació de l’Associació Catalana de Gestió Pública va ser iniciativa d’antics estudiants del MGP.