The Master in Public Management (UAB-UB-UPF) offers advanced and specialized training in public management.  The program provides students with theoretical and methodological tools that are necessary either for generating knowledge about public management through research, or for engaging in professional practice in public management. The Master’s degree is taught by academics of the three universities that take part in this joint program, as well as by a small number of scholars and professionals invited from others institutions.

El Màster Universitari de Gestió Pública (MGP) és un títol interuniversitari impartit per la UAB la UB i la UPF. El Màster ofereix formació avançada i especialitzada en gestió pública: proporciona instruments teòrics i metodològics necessaris per a aquells/es estudiants que tinguin interès o bé per generar coneixement analític sobre la gestió pública a través d’activitat de recerca, o bé per exercir professionalment en l'àmbit de la gestió pública. Aquest programa té el seu origen en el Màster que, amb aquest mateix nom, va posar en marxa la UAB com a títol propi el curs 1989-90 i que el 1997 es va transformar en interuniversitari. La 19ª edició (curs 2007-08) va ser la primera com a Màster Oficial, en el marc dels plans d’estudis adaptats al procés de Bolonya. Al llarg d’aquests anys ha comptat amb el suport de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), on s’hi imparteix la docència des de la 16ª edició, i des de l'edició 2016-2017 també compta amb la participació de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)

El Màster Universitari de Gestió Pública (MGP) és un títol interuniversitari impartit per la UAB la UB i la UPF. El Màster ofereix formació avançada i especialitzada en gestió pública: proporciona instruments teòrics i metodològics necessaris per a aquells/es estudiants que tinguin interès o bé per generar coneixement analític sobre la gestió pública a través d’activitat de recerca, o bé per exercir professionalment en l'àmbit de la gestió pública. Aquest programa té el seu origen en el Màster que, amb aquest mateix nom, va posar en marxa la UAB com a títol propi el curs 1989-90 i que el 1997 es va transformar en interuniversitari. La 19ª edició (curs 2007-08) va ser la primera com a Màster Oficial, en el marc dels plans d’estudis adaptats al procés de Bolonya. Al llarg d’aquests anys ha comptat amb el suport de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), on s’hi imparteix la docència des de la 16ª edició, i des de l'edició 2016-2017 també compta amb la participació de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)  [llegir més]

L'objectiu principal del màster és desenvolupar els coneixements i competències necessàries que, amb una orientació multidisciplinar, permetin a l'estudiant exercir com a professional en l'àmbit de la gestió pública, o dedicar-se a la recerca sobre aquests temes. Les sortides professionals del màster s'ubiquen principalment a l'àmbit públic i para-públic: institucions de recerca i docents, administracions públiques, empreses públiques, empreses privades que treballen pel sector públic a través de la provisió de tot tipus, organitzacions no governamentals, partits polítics, institucions polítiques, unitats i gabinets d’anàlisi, consultories, etc.

 

Els 60 ECTS que conformen el MGP impliquen una càrrega de treball que requereix dedicació exclusiva per part de l’estudiant.

Pla docent i horaris MGP 2023-24

  

Coordinació acadèmica del MGP:

Ixchel Pérez Durán (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Informació i preinscripcions:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Matriculacions:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

El període per rebre les sol·licituds s'inicia, per a cada curs acadèmic, a mitjans de gener i la matrícula al setembre.

Aquí trobaràs els passos per realitzar l'Admissió i la matrícula.

Objectius i perfil de formació

 

L'objectiu principal del màster és desenvolupar els coneixements i competències necessàries que, amb una orientació multidisciplinar, permetin a l'estudiant exercir com a professional en l'àmbit de la gestió pública, o dedicar-se a la recerca sobre aquests temes. Les sortides professionals del màster s'ubiquen principalment a l'àmbit públic i para-públic: institucions de recerca i docents, administracions públiques, empreses públiques, empreses privades que treballen pel sector públic a través de la provisió de tot tipus, organitzacions no governamentals, partits polítics, institucions polítiques, unitats i gabinets d’anàlisi, consultories, etc.

 

El Màster en Gestió Pública pretén aconseguir que els seus estudiants siguin capaços de:

 

• Analitzar de manera crítica els problemes socials i polítics

• Analitzar problemàtiques socials i polítiques reals -diverses i complexes

• Aplicar els coneixements adquirits a casos pràctics

• Avaluar processos d'intervenció en la realitat social i política

• Demostrar habilitats d'organització eficient i eficaç del propi temps

• Desenvolupar capacitat d'autoaprenentatge que permeti adreçar problemàtiques en entorns diversos

• Dissenyar processos d'intervenció en situacions i problemàtiques socials i polítiques específiques

• Identificar i comprendre fenòmens socials i polítics complexos

• Presentar de manera constructiva i efectiva continguts complexos i propostes d'actuació

• Treballar en equip, sabent identificant el rol on se sent més còmode; treballar en entorns diversos

• Entendre i relacionar conceptes, teories i metodologies que, provinents de diverses disciplines, són útils en l'exercici de la gestió pública

 

Específicament, en l’orientació de recerca, els estudiants seran capaços de:

 

• Definir objectes d'estudi.

• Desenvolupar la capacitat de plantejar preguntes de recerca rellevants (teòricament o empírica).

• Dissenyar una metodologia d'anàlisi correcta per respondre aquestes preguntes.

• Portar a terme l'anàlisi i de respondre a les preguntes de manera efectiva.

 

Els estudiants del MGP són estudiants de les tres universitats que participen en el màster. Per tant, tenen accés a tots els serveis que la UAB, la UB i la UPF ofereixen als seus estudiants –per exemple, les biblioteques.

Els professors/res d’aquest màster desenvolupen la seva activitat de recerca en diversos grups i institucions, com ara l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB , el Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB, l’Institut d’Economia de Barcelona de la UB, el Departament d’Economia Política i Hisenda Pública de la UB , el Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, iel Centre de Recerca en Economia de la Salut de la UPF i l’Institut Català d’Avaluació de Poilítiques Públiques (Ivàlua).

En el seu recorregut, aquest màster ha contribuït al creixent interès per la millora de la gestió pública en el nostre entorn. La creació de l’Associació Catalana de Gestió Pública va ser iniciativa d’antics estudiants del MGP.