Presentació del màster

El Màster Universitari de Gestió Pública (MGP) és un títol interuniversitari impartit per la UAB la UB i la UPF. El Màster ofereix formació avançada i especialitzada en gestió pública: proporciona instruments teòrics i metodològics necessaris per a aquells/es estudiants que tinguin interès o bé per generar coneixement analític sobre la gestió pública a través d’activitat de recerca, o bé per exercir professionalment en l'àmbit de la gestió pública. Aquest programa té el seu origen en el Màster que, amb aquest mateix nom, va posar en marxa la UAB com a títol propi el curs 1989-90 i que el 1997 es va transformar en interuniversitari. La 19ª edició (curs 2007-08) va ser la primera com a Màster Oficial, en el marc dels plans d’estudis adaptats al procés de Bolonya. Al llarg d’aquests anys ha comptat amb el suport de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), on s’hi imparteix la docència des de la 16ª edició, i des de l'edició 2016-2017 també compta amb la participació de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)  [llegir més]

 

Matrícula

22 de juliol  i 28 de setembre

 

Sessió inicial

2/10/20 a les 15:30 a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (C/Girona, 20, Barcelona)

___________________________

 

Canvi en les dates de 2 sessions del mòdul Anàlisi i Gestió de Polítiques Públiques: 

La del 14/10 passa al 16/10  (16:00-20:00)

La del 21/10 passa al 23/10 (15:00-20:00)