Presentació màster oficial en Gestió Pública

Published in Informació general

El Màster Universitari de Gestió Pública (MGP) és un títol interuniversitari impartit per la UAB la UB i la UPF. El Màster ofereix formació avançada i especialitzada en gestió pública: proporciona instruments teòrics i metodològics necessaris per a aquells/es estudiants que tinguin interès o bé per generar coneixement analític sobre la gestió pública a través d’activitat de recerca, o bé per exercir professionalment en l'àmbit de la gestió pública. Aquest programa té el seu origen en el Màster que, amb aquest mateix nom, va posar en marxa la UAB com a títol propi el curs 1989-90 i que el 1997 es va transformar en interuniversitari. La 19ª edició (curs 2007-08) va ser la primera com a Màster Oficial, en el marc dels plans d’estudis adaptats al procés de Bolonya. Al llarg d’aquests anys ha comptat amb el suport de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), on s’hi imparteix la docència des de la 16ª edició, i des de l'edició 2016-2017 també compta amb la participació de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)

 

Durant aquestes 33 edicions (més 5 impartides a temps parcial entre la 9ª i la 13ª), han passat pel màster més de 600 estudiants. Molts d’ells han treballat en administracions públiques diverses i en tot tipus d’institucions i serveis públics d’àmbits polítics i sectorials molt diversos. L’Associació Catalana per a la Millora de la Gestió Pública (ACGP) va ser creada per ex-alumnes del MGP. Aquesta associació ha celebrat ja 2 congressos de gestió pública amb una assistència que va desbordar totes les previsions.

 

El MGP presenta un camí de formació avançada i especialitzada per graduats en tots els àmbits de les ciències socials i, en cas d’interès específic per la gestió pública, per a graduats de qualsevol àmbit de formació. 

 

El MGP és impartit per personal docent i investigador de les tres universitats que participen en el programa, així com per alguns professors convidats d’altres institucions acadèmiques i professionals. Les classes s’imparteixen majoritàriament en català. Per facilitar l’adaptació de tothom, durant les primeres cinc setmanes les classes s’imparteixen en castellà (existeixen cursos de català per a qui en necessiti reforç). Al mateix temps, es requereix un elevat nivell de comprensió lectora en anglès, ja que una part majoritària del material d’aprenentatge és en aquesta llengua.

 

La recerca i l’exercici professional de la gestió pública pot beneficiar-se d'àmbits disciplinaris múltiples. Per aquest motiu, el Màster dóna la benvinguda a graduats de qualsevol procedència formativa que pugui reforçar especialitzacions sectorials. 

 

Les sortides professionals inclouen perfils com analistes, consultors, assessors polítics o directius públics, i es troben tant en l'àmbit públic, com para-públic o privat: instituts de recerca, institucions docents o unitats d'anàlisi, diferents nivells i àmbits de les administracions públiques, empreses públiques, empreses privades que donen servei al sector públic, organitzacions no governamentals, institucions o partits polítics o consultories privades, entre d'altres. 

 

Objectius i perfil de formació / Competències a assolir 

 

Recursos i xarxa acadèmica

 

Existeixen diferents beques disponibles per als estudiants de Màster. < més informació >