Presentació del màster

El Màster Universitari de Gestió Pública (MGP) és un títol interuniversitari impartit per la UAB la UB i la UPF. El Màster ofereix formació avançada i especialitzada en gestió pública: proporciona instruments teòrics i metodològics necessaris per a aquells/es estudiants que tinguin interès o bé per generar coneixement analític sobre la gestió pública a través d’activitat de recerca, o bé per exercir professionalment en l'àmbit de la gestió pública. Aquest programa té el seu origen en el Màster que, amb aquest mateix nom, va posar en marxa la UAB com a títol propi el curs 1989-90 i que el 1997 es va transformar en interuniversitari. La 19ª edició (curs 2007-08) va ser la primera com a Màster Oficial, en el marc dels plans d’estudis adaptats al procés de Bolonya. Al llarg d’aquests anys ha comptat amb el suport de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), on s’hi imparteix la docència des de la 16ª edició, i des de l'edició 2016-2017 també compta amb la participació de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)  [llegir més]

 Matrícula:

27 de setembre de 2018 a les 9 h a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (Campus UAB).

 

Sessió de Presentació del Màster:

27 de setembre a les 16'30 a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (Carrer Girona, 20, Barcelona)

 

Primera sessió del curs:

: 2 d'octubre de 2018 (vegeu calendari docent a la secció de contingut)